čtvrtek 16. ledna 2014

Den, kdy jsem nejvíce ocenil ekologické čistící prostředky...

Den, kdy jsem nejvíce ocenil ekologické čistící prostředky...


...byl paradoxně den, kdy jsem je vyjímečně nepoužil. 

U jednoho klienta byla potřeba vyřešit specifický problém konkrétním čistícím prostředkem na základě doporučení výrobce a to je jeden z mála momentů, kdy ve firmě v rámci vyhovění přáním klienta nepoužíváme ryze ekologické čistící prostředky od našeho českého dodavatele.

Okolnosti tedy jasně nadiktovaly podmínky a my se s kolegou pustili do práce. Zrovna jsme tehdy testovali nový podlahový mycí stroj, takže zklamání z nutnosti použít konvenční úklidovou chemii bylo vykompenzováno zvědavostí a nadšením z toho, že se naučíme něco nového a zase se lehce pohneme profesionálně dopředu.

A když už mluvím o té profesionalitě... Tak mi nezbývá nic jiného, než se přiznat, že jsem se v ten den zachoval hodně neprofesionálně a to se mi dosti vymstilo. Víte, jsem tak nějak zhýčkaný našimi ekologickými čistícími prostředky a to zejména tím, že je možno s nimi bez problémů manipulovat bez potřeby ochranných pomůcek. Používám tyto prostředky i doma a tam prostě a jednoduše rukavice atd. nenosím.

Nicméně když podnikáte v úklidové oblasti, tak je používání ochranných prostředků zcela zásadní a to hned z několika důvodů včetně těch legislativních. Tohle bylo zároveň tím, v čem jsem toho dne profesionálně pochybil. V rámci úspory času a potřeby mít v rukou více citu, jsem si nenasadil ochranné rukavice, zároveň jsem zhýčkaně zapomněl, že nemanipuluji s chemií ekologickou nýbrž konvenční, což jsem si uvědomil až když jsem si při plnění mycího stroje potřísnil ruce.

Stálo mě to spálenou kůži na obou rukou, pracovní neschopnost na cca 3 týdny, spoustu času stráveného mazáním si rukou hojivými krémy a hlavně nekonečně výčitek. No a taky velké ponaučení a to hned dvojí. A sice, že profesionalita má své opodstatnění a že je nutné dodržovat všechny bezpečností zásady. A že jsou ekologické čistící prostředky prostě a jednoduše k nezaplacení.

Nejenže jsem si v ten den odepsal ruce na několik týdnů. Místnost ve které jsme s kolegou pracovali, jsme museli i navzdory silnému větrání záhy opustit, protože ta konvenční chemie nám tak dráždila sliznice, že to nešlo vydržet. Oba poloudušení a já s chemickými popáleninami jsme se rozhodli pokračovat v práci s naší chemií ekologickou a samozřejmě jsme práci dokonale zvládli. Chtělo to jen jiné dávkování a trochu jiný pracovní postup, ale jinak to nebyl žádný problém ani práce navíc.

Prostředky, které používáme, jsou vyráběny u nás v Česku, jsou námi v praxi ověřené a tedy funkční, nedráždí ani pokožku ani dýchací ústrojí a cenově jsou minimálně zajímavé. Nevidím tedy důvod, proč bychom měli jako profesionální úklidová služba používat cokoliv jiného a to platí i pro domácnost. Přečíst si návod a dávkování a lehce pozměnit pracovní postup je pro mě mnohem jednoduší, než žít s vědomím, že z mého odpadu teče toxické cosi, které po cestě zabije vše živé, s čím se potká a že stejně tak spousta životů byla zmařena zcela zbytečně v rámci testování konvenční úklidové chemie na zvířatech.

Sváťa Schubert
jednatel společnosti
GreenClean s.r.o.

čtvrtek 16. srpna 2012

Desatero odpovědného nákupu a provozu

Desatero pro odpovědné nakupování a provoz

Rozhodování o tom, který výrobek je vhodný z hlediska environmentálního
a sociálního není jednoduché. Při volbě a výběru konkrétního zboží či
služeb nám může pomoci následující „desatero pro odpovědné nakupování
a provoz“. Čím více pravidel a zásad se nám podaří do našich nákupů a do
každodenního chodu naší instituce promítnout, tím lépe.


1) Pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Kupujeme jen to, co potřebujeme, funkční věci necháváme dosloužit, abychom
nevytvářeli zbytečný odpad. Kupujeme výrobky na více použití, které
dlouho vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavujeme
tak, aby je mohl využít ještě někdo jiný, a pokud to nelze, tak aby alespoň
materiál z nich mohl být znovu zužitkován.

2) Biologicky rozložitelné, recyklované a recyklovatelné materiály
Dáváme přednost výrobkům (včetně jejich obalů), které jsou biologicky
rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci
ve své obci. Upřednostňujeme výrobky (a obaly) z recyklovaných materiálů
(např. papíru).

3) Čím méně obalů, tím lépe
Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální
jsou obaly vratné a znovu použitelné, opětovně naplnitelné. Nevhodným
opakem jsou obaly na jedno použití. Také upřednostňování koncentrátů
(např. u pracích a čisticích prostředků) znamená menší množství obalového
odpadu.

4) Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí
a lidské zdraví

Zvažme nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další
látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou
těžko odbouratelné. Zvláště je-li dostupná šetrnější alternativa.

5) Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujeme místní živnostníky, a tím
i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníme životní prostředí, protože
snižujeme nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříme tak ovzduší,
vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské
životy.

6) Výrobky šetřící zdroje a energii
Dáváme přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou
suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujeme spotřebiče
s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“ (ideálně A++),
případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem
patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).

7) Zohlednění sociálních aspektů
Upřednostníme výrobky či služby chráněných dílen či obdobných organizací
se sociálním programem (např. zaměstnávání znevýhodněných osob).
Požadujeme záruky pracovních podmínek zaměstnanců ve firmách, které
najímáme (např. stavebních dělníků), případně firem poskytujících náhradní
plnění. Myslíme na usnadnění vstupu a pohybu pro handicapované osoby.
Odmítáme produkty dětské práce.
Ve světovém měřítku je přinuceno pracovat na 250 miliónů dětí. Největší
podíl na světové populaci pracujících dětí má Asie (61%), následuje Afrika
(32%) a Latinská Amerika (7%).
Zdroj: UNICEF

8) Produkty z ekologického zemědělství a šetrně obhospodařovaných
lesů

Kupujeme produkty ekologického zemědělství (viz tabulka s příklady značení
dále), které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbáme na to,
aby dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne
tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje původní ekosystémy
a s nimi vzácnou faunu a flóru – včetně mnohdy neobjevených druhů, které
by mohly být využity v medicíně nebo jinak prospěšným způsobem.
Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikl v roce
1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací,
velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího
průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací
z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat
environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit
mizející, ohrožené a devastované světové lesy.
Rozloha lesů certifikovaných systémem FSC velmi rychle roste. V prosinci
2007 bylo celkem certifikováno přes 93 milionů hektarů lesa v 84 zemích
světa. Z toho zhruba polovina rozlohy připadá na Evropu.
Na trhu najdeme FSC certifikované hračky, nábytek, okna, dveře, schody,
železniční pražce, zahradní nábytek, nábytek do domácností a kanceláří,
potřeby pro kutily i kuchyňské náčiní. Z FSC dřeva se stavějí i domy
a mosty. Velký rozmach zaznamenává výroba certifikovaného papíru
a vydávání knih, časopisů a jiných publikací na FSC papíru.
Zdroj: FSC ČR

9) Výrobky spravedlivého obchodu Fair Trade
Kupujeme výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný
management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.
To se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je
nezbytně potřebujeme.

10) Výrobky dokládající svoje kvality týkající se vlivu na zdraví a životní
prostředí certifikátem (ekoznačky)

Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty systémy ekologického značení
(viz příklady v Tabulce 1). Taková ekoznačka na výrobku znamená, že daný
produkt splňuje předepsaná kritéria vlivu na životní prostředí a zároveň má
stejné užitné vlastnosti. Nezávislá agentura, která certifikát uděluje, tak
vlastně provádí „detektivní práci“ za spotřebitele.

Více a zdroj zde:

http://www.ekoporadna.cz/files/publikace/zelene_uradovani_uradovanie.pdf

pátek 27. července 2012

Tierra Verde

Tierra Verde je český výrobce ekologicky šetrných produktů, které my v GreenClean užíváme při provádění úklidových prací.

Od přátel z TV se nám do rukou dostal krátký text, který má přiblížit povahu výrobků, které TV nabízí:

"Podle nám dostupných informací není termín EKODROGERIE nikde zákonem definován a je s ním proto zacházeno poměrně volně dle uvážení každého výrobce.

Na našich výrobcích se můžete dočíst, že neobsahují ropné deriváty, fosfáty, chlór, optické zjasňovače, odpěňovače, syntetické parfémy a barviva. Tato informace má napomoci zákazníkovi utvořit si vlastní úsudek o tom, do jaké kategorie naše výrobky zařadit.

Definici EKODROGERIE lze nalézt na portálu Wikipedie. Zde se píše:

Ekologická drogerie, neboli ekodrogerie, označuje skupinu výrobků určených k čištění, praní, mytí, které neobsahují suroviny z ropy, fosfáty, optické zjasňovače, syntetické vonné látky, konzervanty a barviva, geneticky modifikované enzymy, petrochemická činidla nebo bělící aktivátory. Místo nich jsou ze surovin jako panenské olivové oleje, řepkové oleje, kokosové oleje, bambucké másla, éterické oleje, cukerné tenzidy, rostlinné alkoholy a škroby, někdy i bylinné extrakty či přírodní vůně. Ty bývají kompletně biodegradabilní (rozložitelné), mají tedy minimální dopad na vodní systém, a také nealergenní, prací prášky neobsahují enzymy a neionické tenzidy, jejichž zbytkové části v oblečení způsobují dráždění kůže a vyrážky u lidí s citlivější pokožkou. U některých výrobců ekodrogerie pochází určité procento surovin (někdy i přes 90 %) z kontrolovaného ekologického nebo bio-dynamického zemědělství a také nejsou testovány na zvířatech.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekodrogerie

Z tohoto hlediska a dle našeho názoru tedy naše výrobky splňují kriteria stanovené výše uvedenou definicí."

Více inforamcí naleznete na http://www.tierraverde.cz/

V případě zájmu o představení produktů TV anebo o jejich odběr se na nás kdykoliv obraťte.

GreenClean DreamTeam

úterý 17. července 2012

Všechny výrobky a služby

"Každá lidská činnost, každý výrobek nebo služba, kterou nakupujeme, má určitý vliv na životní prostředí. Při úvahách, jaké jsou dopady konkrétního produktu a jak velký je jejich vliv, přemýšlíme nad celým životním cyklem - od kolébky až po hrob, od získání surovin přes výrobu, dopravu, používání až po likvidaci poté, co výrobek dosloužil. Odpovědným nakupováním můžeme tyto negativní dopady často významně snížit. V dnešní době už najdeme řadu výrobků či služeb, které jsou k životnímu prostředí šetrné a přitom nemusí být cenově nedostupné (na některých lze dokonce i ušetřit.)"

A my v GreenClean bychom byli rádi, kdyby naše služby patřily do této kategorie.

Úvodní citace je převzata z tohoto PDF:

http://www.ekoporadna.cz/files/publikace/zelene_uradovani_uradovanie.pdf

Doporučujeme všem!